Rolex Ilhabela Sailing Week 2009

IlhabelaPG1
Carlo Borlenghi
IlhabelaPG2
Carlo Borlenghi
IlhabelaPG3
Carlo Borlenghi
IlhabelaPG4
Carlo Borlenghi
IlhabelaPG5
Carlo Borlenghi
IlhabelaPG6
Carlo Borlenghi
IlhabelaPG7
Carlo Borlenghi
IlhabelaPG8
Carlo Borlenghi
IlhabelaPG9
Carlo Borlenghi
IlhabelaPG10
Carlo Borlenghi